Teenused

 • Metsade inventeerimine

  15 €/ha

 • Metsamajandamiskava koostamine

  Koos inventeerimisega ja andmete Metsaregistrisse kandmisega.
  20 €/ha

 • Metsa turuhinna määramine

  40 €/akt (olemasolevate andmete põhjal)

 • Raiemeistri teenus

  Metsateatiste koostamine, kooskõlastused, raieala märgistamine, tehnoloogiline kaart, aruandlus.
  1-2 €/tm

 • Metsanduslik nõustamine ja abi metsandusalaste toetuste taotlemisel

  tasuta

 • Metsa kluppimine

  0,3€/puu

Lingid

Keskkonnaagentuur

Tunnustatud metsakorraldajad (metsakorraldaja eksami ja katsetöö sooritanud isikud)

Eesti metsaregister

Eesti metsaregister

Keskkonnaagentuur

Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete register

Erametsakeskus

Juhend metsamajandamiskava toetuse taotlemiseks

Riigi Teataja

Metsaseadus

Riigi Teataja

Metsa korraldamise juhend

Riigi Teataja

Metsa majandamise eeskiri