Teenused

 • Metsade inventeerimine ja majandamiskava koostamine

  Koos inventeerimisega ja andmete Metsaregistrisse kandmisega.
  Kava paberkandjal väljastamisel lisandub 20€.
  Inventeerimisel võib sõltuvalt metsa kaugusest lisanduda kaugusetasu 0,3€/km.
  20 €/ha

 • Metsanduslik nõustamine

  30€/h

 • Raiemeistri teenus

  Metsateatiste koostamine, kooskõlastused, raieala märgistamine, tehnoloogiline kaart, aruandlus.
  2€/tm

 • Metsa turuväärtuse hindamine, eksperthinnagud

  Akti paberkandjal väljastamisel lisandub hindamistasule 5€.
  30€/akt

Lingid

Keskkonnaagentuur

Tunnustatud metsakorraldajad (metsakorraldaja eksami ja katsetöö sooritanud isikud)

Eesti metsaregister

Eesti metsaregister

Keskkonnaagentuur

Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete register

Erametsakeskus

Juhend metsamajandamiskava toetuse taotlemiseks

Riigi Teataja

Metsaseadus

Riigi Teataja

Metsa korraldamise juhend

Riigi Teataja

Metsa majandamise eeskiri