Teenused

  • Metsanduslik nõustamine

    50 € / h

  • Metsahaldusteenus

    Hind kokkuleppel

  • Metsa turuväärtuse hindamine, ekspertiisid

    50 € / metsamaa ha

Lingid

Keskkonnaagentuur

Tunnustatud metsakorraldajad (metsakorraldaja eksami ja katsetöö sooritanud isikud)

Eesti metsaregister

Eesti metsaregister

Keskkonnaagentuur

Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete register

Erametsakeskus

Metsanduse toetused

Riigi Teataja

Metsaseadus

Riigi Teataja

Metsa korraldamise juhend

Riigi Teataja

Metsa majandamise eeskiri

Maa-amet

Kiirpäring maakatastrist